تبلیغات
مطالب جالب و عکس های دیدنی - سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه - 19

 

 

 

 


سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه - 19

شنبه 2 مرداد 1389  05:13 ب.ظ

نوع مطلب :سخنان بزرگان ،سخنان پند آموز ،

انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچه
 
 
 
 تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد و منافق می سازد و عوام فریب آن را پخش می کند و عامی آن را می پذیرد . علی شریعتی
 
 
 
 سرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند ، بزودی بردگی را نیز تجربه می کنند . ارد بزرگ
 
 
 
 انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی  دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچه
 
 
 
 اشخاصی که بدبختانه به لذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمیبرند و همواره با اضطراب دنبال شادی و نشاط میگردند . فنلون

انسان چیزی است که بر او چیره می باید شد . فردریش نیچهتهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد و منافق می سازد و عوام فریب آن را پخش می کند و عامی آن را می پذیرد . علی شریعتیسرزمینی که جوانانش دارای افکاری صوفیانه هستند ، بزودی بردگی را نیز تجربه می کنند . ارد بزرگانسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند ، وقتی از خطر جانی  دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد . فردریش نیچهاشخاصی که بدبختانه به لذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمیبرند و همواره با اضطراب دنبال شادی و نشاط میگردند . فنلونآنکه همراه است و یاور ، هر نفس اش بهایی بی انتها دارد . ارد بزرگهمین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ، یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم . سی فوسترخودستایی مایل است که بوسیلۀ شما اعتماد به خود را بیاموزد . وی از نگاههای شما تغذیه می کند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد . فردریش نیچهخموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است . ارد بزرگاگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو ، آنگاه به هر دو خواهی رسید ، هم حقیقت و هم عظمت ... سنگارنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست . فردوسی خردمندپر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد . ارد بزرگزبان عضویست که وزنش اندک و کم ولى عبادت و گناهش بسیار بزرگ است » .زبان با یک تهمت نابجا ، یا یک دروغ ، قدرت دارد آبروى پنجاه ساله انسان بى گناهى را بریزد ، یا مال و جان بى تقصیرى را بر باد دهد .و زبان مى تواند با گفتار الهى بین دو نفر را اصلاح نموده ، آبروى مسلمانى را حفظ کند ، و مال و عرض مؤمنى را از خطر برهاند آرى ! این است طاعت بزرگ او . غزالیآموزش اندیشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشانی از آن نمی توان یافت ؛ حتی در دانشگاه ها ؛حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان ؛ آری می بینم که منطق به عنوان یک نظریه ؛ کار و تکنیک ؛ دارد به سستی می گراید . فردریش نیچهآنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می توان به میل خویش بنا نمود . ارد بزرگانسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن یک فرصت خوب در زندگی باشد خود  آن را به وجود می آورد . فرانسیس بیکنوفاداری به حال است که وفاداری به آینده را آماده می سازد . فنلونآن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است . ارد بزرگبا شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید . سونی‌ اسمارتمن اندیشۀ خود را در معرض این فکر مسخرۀ رندانه قرار نمی دهم که هرچه بر سر آدمی می آید ، خیر و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسی از پیشامد به بهترین وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه ای عمل کرده است . کمبرلنداگر هدف زندگی هویدا باشد ده ها راه بن بست نیز نمی تواند ما را از پیش رفتن به سوی آن باز  دارد . ارد بزرگبی خردی  است، که بگویم  کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمنداگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم ، همۀ دشمنان نابود می شدند . بیسمارکدشمن ! دشمن است ، فریب زبان چرب دشمن را مخور . ارد بزرگابله همیشه دنبال ابله بزرگتر می گردد که او را تحسین کند . بوالوبرای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد . بلو تارکتندرستی پرشگاه روان بیدار است برای گشودن دروازه های پیروزی . ارد بزرگحکمت درختی است که ریشۀ آن در قلب است و میوۀ آن در زبان . بطلمیوساز بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند . فردوسی خردمندآنهایی که از زادگاه خود می روند تا رشد کنند  با سپری شدن  روزگار می فهمند بزرگترین گنج زندگی را از دست داده اند و آن  زادگاه و میهن است . ارد بزرگبخیل برای ثروت خود نگهبان است و برای ارث انباردار . بزرگمهربه موقع از جا برخاستن در دورۀ جوانی تٲمل اختیار کردن کاریست که هرگز کسی از انجام آن پشیمان نخواهد شد . بوستردودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به کالبد بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود . ارد بزرگزمانی‌ که‌ همسرم‌ با من‌ است‌، حاضر نیستم‌ فقر و تنگدستی‌ خود را با تمول‌ معاوضه‌ کنم‌ و او را از دست‌ بدهم . بوسترزندگی مانند لبخند ژوکوند است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقیق شوی می گرید . ژری تایلروقتی دیوانسالاران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی به رشد کشور نیست . ارد بزرگانسان همچون رودخانه است ؛ هر چه عمیق تر باشد ، آرام تر و متواضع تر است. منتسکیومشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر سنگ مرمر. پرمودا باترادیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند ! . ارد بزرگکسی که از هیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، هیچگاه خوشبخت نخواهد شد. اپیکوراز اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. کنفسیوسهمواره سودجویان خود را نگهبانان راستین فرمانروا می دانند . حال آنکه فرمانروای پاکزاد ، به شمار مردم خویش پاسبان دارد . ارد بزرگاطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی . ژوبرآرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است . فردریش نیچهبرآزندگان سپاه یاران خویش را تنها در آمدگان و زندگان نمی بینند . ارد بزرگآنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد . فردوسی خردمندکوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک . ژوزف رو


برآزنده نمی گوید کیست ! او می گوید چیستی ؟ و از چیستت تو را به آسمانها می کشاند . ارد بزرگبراستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند ، زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند . ژان یل تولهخدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذت است. زرتشت


نوشته شده توسط: مجید | آخرین ویرایش:- | نظرات ()