تبلیغات
مطالب جالب و عکس های دیدنی - سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه - 11

 

 

 

 


سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه - 11

پنجشنبه 31 تیر 1389  02:11 ب.ظ

نوع مطلب :سخنان بزرگان ،سخنان پند آموز ،

بدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده‌دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت بهم آمیخته است بال‌فشانی می‌کند . فرانسیس بیکن
 
 
 
 وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند . ارد بزرگ
 
 
 
 روح و روان  و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!! . فردوسی خردمند
 
 
 
 آموزش را در خانواده و دانش را در جامعه می آموزند و بینش را در تفکرات تنهایی . فردریش نیچه
 
 
 
 همواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند . ارد بزرگ

مرد جنگی برای دولت بهترین و مناسبترین سفیر و ساستمدار بشمار می رود . کرامولخبرچین ، بزودی بی خبرترین آدم خواهد بود . ارد بزرگبرای هدایت مردم پشت سرشان حرکت کن . لائوستهآنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است. به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود. حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست . فردریش نیچهدشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در  درون سرای او جست و جو می کند . ارد بزرگخداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است . فردوسی خردمندتا وقتیکه قلب شما نخواهد ، مسلماً مغزتان هرگز به چیزی عقیده پیدا نمی کند . ویلیام جیمزبخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است .  ارد بزرگوقتی «قدرت عشق» بر «عشق به قدرت» غلبه کند، دنیا طعم صلح را می چشد . جیمی هندریکساگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چیزی که از ما نیست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند . هرمان هسهآدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .  ارد بزرگشاید چالاک‌ترین انسان نباشم، شاید بالابلندترین یا نیرومندترین نباشم، شاید بهترین و زیرک‌ ترین نباشم، اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم و این کار هنر خود بودن است . لئونارد نیمویمغز ما یک دینام هزار ولتی است که متاسفانه اکثرمان بیش از یک چراغ موشی از آن استفاده نمی کنیم . ویلیام جیمزگفتگو با آدمیان ترسو ، خواری بدنبال دارد. ارد بزرگخوشبختی ، جستن خوشبختی است نه یافتن آن . ویلیام جیمزسگی که هم خانه من است نمی فهمد من که هستم و چه هستم اما  احساس می کند که دوست اویم , مرتب دم خود را می جنباند و در ذهن من چون فرشته ای که در ماورای ابرهاست , تاثیر خوشی به جا می گذارد! او آرزو می کند کارخوبی انجام دهد . ویلیام جیمزخردمندان همچون عقاب ها دیدی گسترده دارند و بردبارند . ارد بزرگهیچوقت نمی‌توانید با مشت گره‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید.  دانیال نبیباطن وسیرت مردم را در حین بدبختی آنان می‌توان شناخت . گاندیآسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی . ارد بزرگبرای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است. فیثاغورثبیشتر مردم به پشت شیشه خودروهایشان این برچسب را می زنند:" امروز، اولین روز از بقیه زندگی من است." من ترجیح می دهم اینگونه تصور کنم:" امروز، آخرین روز زندگی من است و می خواهم طوری زندگی کنم که انگار دیگر هیچ  فرصتی ندارم .  وین دایردر پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید . ارد بزرگآنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها . فردریش نیچه 

 


 


 


 

زندگی به وجود آوردن اثری جاودان است . وینهاگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی . ارد بزرگایده ها در بیرون زمان قرار دارند و در نتیجه ابدی هستند. شوپنهاوراولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد . فردوسی خردمندبسیاری از آرزوهایمان را می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم . ارد بزرگروزنامه باید خبرگزار باشد نه خبرساز ، حقیقت و مایۀ سرگرمی واقعی چندان زیاد است که نیازی به خیال پردازی و دروغسازی نیست و نشر خبر دروغ خیانت به حقیقت است . سایمونزآنچه که باید بیشترین علاقه را در ما به وجود آورد این نیست که آیا تفسیر ما از جهان، حقیقی است یا دروغین ، بلکه این است که آیا این تفسیر، خواست قدرت را برای نیرومندی و کنترل جهان پرورش می دهد ، یا هرج و مرج و ناتوانی را . فردریش نیچهآتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . ارد بزرگمهمترین چیز بعد از حل کردن یک مسئله یافتن اندکی طنز در آن است .  فرنک آکلارکدو گوش داریم ویک زبان ، برای اینکه بیشتر بشنویم و کمتر بگوییم. دیوژناگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار . ارد بزرگسخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است. سقراطدانش انسان را از بلاها حفظ می کند . غررالحکم و دررالکلمنگاه آدمهای کوچک ، چه زود پر می شود و لبریز .  ارد بزرگشاد ماندن به هنگامیکه انسان در گیرودار کارهای ملال آور و پر مسئولیت است ، هنر کوچکی نیست. نیچههمه می‌خواهند بشریت را عوض کنند ، دریغا که هیچ کس در این اندیشه نیست که خود را عوض کند. تولستویپیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .  ارد بزرگچنین گفت رستم به اسفندیار   که کردار ماند ز ما یادگار . فردوسی خردمندمهم ترین نکته این است: در هر لحظه قادر باشیم آنچه را که هستیم به خاطر آنچه می توانیم بشویم قربانی کنیم . چارلز دیوبولیسبا مرگ هر دوست ... جزیی از وجود من نیز دفن میشود ... ولی سهم آنان در خوشیها و لذتهایم ، مرا وا میدارد تا در این دنیای فانی باقی بمانم . هلن کلررویش باغ سکوت ، در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد .  ارد بزرگفقط کارهای جسورانه به حساب می آیند . اسکاول شینزندگی گره ای نیست که در جست و جوی گشودن آن باشیم. زندگی واقیتی است که باید آن را تجربه کرد . سورن کی یر کگاردخموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگپرهیزگار باش که هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد . غزالی طوسیبدگمانی میان افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده‌دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت بهم آمیخته است بال‌فشانی می‌کند . فرانسیس بیکنوارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش  است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند . ارد بزرگروح و روان  و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!! . فردوسی خردمندآموزش را در خانواده و دانش را در جامعه می آموزند و بینش را در تفکرات تنهایی . فردریش نیچههمواره آدمیان دایره و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند . ارد بزرگآدمی که پول ندارد مانند کمانی است که تیر ندارد . فوللرانسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند . برنارد شاوآدمهای فرهمند به نیرو و توان خویش باور دارند. ارد بزرگانسان ها مانند خطوط انگشتان هیچ کدام به هم شبیه نیستند . ادیسون
 


نوشته شده توسط: مجید | آخرین ویرایش:- | نظرات ()