تبلیغات
مطالب جالب و عکس های دیدنی - سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه - 6

 

 

 

 


سخنان بزرگان - سخنان پند آموز - سخنان حکیمانه - 6

چهارشنبه 30 تیر 1389  06:27 ب.ظ

نوع مطلب :سخنان بزرگان ،سخنان پند آموز ،

انتقام شیرین است مخصوصا برای زنان . بایرون
 
 
    
 اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی. برادلی
 
 
 
 انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست . ارد بزرگ
 
 
 
 عشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند ... مارکوس بیکل
 
 
 
 امید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشار
 
 
 
 فرمانروا در برکناری کارمند نابکار زمانی را نباید از دست دهد چون سیاهی کار بزهکار در دید مردم خیلی زود دامن او را نیز خواهد گرفت . ارد بزرگ
  

انتقام شیرین است مخصوصا برای زنان . بایرون


   
اگر به قلبت گوش کنی و مغزت را به کار اندازی، هیچ وقت اشتباه نمی کنی. برادلیانتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست . ارد بزرگعشق ، عشق می آفریند . عشق ، زندگی می بخشد . زندگی ، رنج به همراه دارد . رنج ، دلشوره می آفریند . دلشوره ، جرات می بخشد . جرات ، اعتماد می آورد . اعتماد ، امید می آفریند . امید ، زندگی می بخشد . زندگی ، عشق به همراه دارد . عشق ، عشق می آفریند ... مارکوس بیکلامید دارویی است که شفا نمی دهد ، اما درد را قابل تحمل می کند . مارسل آشارفرمانروا در برکناری کارمند نابکار زمانی را نباید از دست دهد چون سیاهی کار بزهکار در دید مردم خیلی زود دامن او را نیز خواهد گرفت . ارد بزرگمال ، زنبوری است که اگر از نگه داری آن آگاه باشید عسل می دهد وگرنه نیش می زند و پرواز می کند . ماروناگر به انسان ها شخصیت و فرصت ابراز عقیده بدهید، پاداش و امکان مشارکت بدهید، رشد خواهند کرد و اندیشه های ناب خود را بیرون خواهند ریخت . رابرت اسلاترامروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است . ارد بزرگ رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند. رنه دکارتابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالوفرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن کشور را ندارد . ارد بزرگمعنی زندگی را در قدرت باید جستجو کرد ، هرلحظه از زندگی، ما باید هدف عالیتری داشته باشیم . ماکسیم گورکیافسوس ... یگانه سؤالی که هیچکس نمی تواند پاسخی به آن بدهد این است ؛ سعادت چیست ؟ . برادلیانتخابات مکان شعبده بازی دیوان سالاران نیست ! . ارد بزرگباید راهی جست در تاریکی شبهای عصیان زده سرزمینم  همیشه به دنبال نوری بودم نوری برای رهایی سرزمینم از چنگال اجنبیان ، چه بلای دهشتناکی است که ببینی همه جان و مال و ناموست در اختیار اجنبی قرار گرفته و دستانت بسته است نمی توانی کاری کنی اما همه وجودت برای رهایی در تکاپوست تو می توانی این تنها نیروی است که از اعماق و جودت فریاد می زند تو می توانی جراحت ها را التیام بخشی و اینگونه بود  که پا بر رکاب اسب نهادم به امید سرفرازی ملتی بزرگ . نادر شاه افشارخط مستقیم نه تنها در هندسه ، بلکه در اخلاقیات هم کوتاهترین راه است . راحلفرمانروایان هیچگاه نباید از بار کاری که بر دوش گرفته اند شانه خالی کنند اگر هم اشتباهی رخ نموده با دلیری آن را بازگویند  . ارد بزرگآنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید. بزرگمهردوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید . جبران خلیل جبرانمیرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز خواهد بود . ارد بزرگرهنومد های مشخص بطلبید تا کامیاب گردید . اسکاول شینارادۀ قویست که به همۀ قوای دیگر حکمرانی می کند . بشرطیکه ما آنرا با قوۀ عقل هموار سازیم . دوفونیکی از بزرگترین خوشبختی ها ، خدمت بیشتر به مردم است . ارد بزرگاختلاف نظر وقتی خوشایند می گردد که دو طرف به منظور کشف حقیقت ، دوستانه به جر و بحث بپردازند . مناظره وقتی شکنجه آور است که یک طرف سعی کند به زور حرف خود را به کرسی بنشاند . ف – و – رابرتنآرزو ریشۀ حیات ماست . اگرچه ای ریشه حیات ما را به تدریج می سوزاند . ولی همین ریشه مایۀ زندگی است . نیچهفرمانروای شایسته به فکر انتقام از مردم خویش نیست . ارد بزرگهر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایلایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند . شوپنهاورپادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر و خود بینی فرو افتاده است . ارد بزرگآنگاه که آدمی (( چرایی / غایت چیست )) زندگی خویش را می شناسد ؛ آنگاه است که او از هر (( چگونه ؟ )) آسوده خاطر می شود. آدمی مشتاق نیکبختی نیست ؛ تنها انگلیسی چنین است . فردریش نیچهتجربه به معلم سختگیری است . او اول امتحان میکند و بعد درس می دهد . کارایلفرمانروایان تنها پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنها به گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند . ارد بزرگسرنوشت خود را با افکار تعیین کنید. کارایلبه این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان  ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش  می کشد ، نه آرام می شود  و نه همچون ما تباهی می پذیرد . فردوسی خردمندفرمانروایان بی خرد ، مردم را شاگرد خویش می پندارند . ارد بزرگتاریخ سیر خود را بر زندگی مردان بزرگ بنا نموده است . کارایلای پسر هرچند تو جوانی , پیرو عقل باش , نگویم جوانی مکن , لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش.چنانچه ارسطالیس می گوید جوانی نوعی از جنون است . قابوسنامهبه حال سرزمینی که روشنفکرش ، حرف فرمانروایان تمامیت خواه را تکرار می کند باید گریست . ارد بزرگانسان بندی ست بسته میان حیوان و ابر انسان. بندی بر فراز مغاکی . فردریش نیچهعظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می شود . کارلایلبی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند . ارد بزرگآموزه ای پدید آمد و باوری در کنارش : همه چیز پوچ است ؛ همه چیز یکسان ؛ همه چیز رو به پایان ! . فردریش نیچهاگر تو را دشمنی باشد دلتنگ مشو که هر که را دشمنی نباشد بی قدر و بها باشد . قابوسنامهبیچاره مردمی که فرمانروایانشان ، شاگردان رسانه ها باشند . ارد بزرگاستاد پرورندۀ روان است ، و پدر مادر پرورش دهندۀ جان . قابوسنامهدانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی . فردوسی خردمندبزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید . ارد بزرگآن کس که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد. در نیک یا بد. ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند . فردریش نیچهبه ما می آموزند که به خاطر بسپاریم ، چرا نمی آمزند که فراموش کنیم ؟ هیچکس نیست که زمانی در زندگی خود به این معتقد نشده باشد که حافظه همانگونه که نعمت است بلا و لعنت نیز هست . ف – ا – دوریویچ


نوشته شده توسط: مجید | آخرین ویرایش:- | نظرات ()